☀️ Glæd dig til en festdag, når vi holder Åbent Hus i Beder torsdag d. 30. maj fra kl. 14-20 ☀️ LÆS MERE

Vejen som arbejdsplads (47136)

Varighed
2 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

I uddannelsen arbejder vi med at efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på blandt andet statsvejnettet. Vi udfører korrekt afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder og medvirker derved til at øge trafiksikkerheden både for sig selv og kolleger som for andre trafikanter. Dette er en certifikatuddannelse.

 

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne har et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter.

Målgruppe

Personer, der arbejder med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver på og omkring vejnettet, og som udfører afmærkning af vejarbejder.

Særlige adgangskrav til kurset

Ingen.

Kursusnummer

47136

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere

Praktisk information

Dette er en certifikatuddannelse.  Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.