Biodiversitet i anlægsgartnerfaget - med fokus på vand i haven (49682)

Varighed
2 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

Du vil efter kurset kunne fremme eller hæmme biodiversitet i forskellige anlægstyper og naturtyper - og kende til de muligheder og problematikker, der hermed vil kunne opstå.

Plante og materialevalg ud fra jordbunds- og klimaforhold med anvendelse til vandbassiner og fugtige miljøer. Der arbejdes med eksempler på valg der fremmer og hæmmer biodiversiteten.

 

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltagerne kan fremme eller hæmme biodiversitet i forskellige anlægstyper og naturtyper med kendskab til, hvilke elementer, der fremmer eller hæmmer biodiversitet. Deltagerne er bekendt med de heraf afledte muligheder og evt. problematikker.

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerbranchen.

Medarbejdere i havecentre og planteskoler.

Særlige adgangskrav til kurset

Ingen.

Kursusnummer

49682

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere