Vores talentfulde anlægsgartnerelever, Magnus og Nikolaj, har vundet DM i Skills🥇 LÆS MERE

Biologisk bekæmpelse i gartnerier

Varighed
3 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

Kurset omhandler konkrete tiltag, der gør kursisten i stand til at genkende forskellige skadedyr og nyttedyr, samt kende til udsætningsplaner, opbevaring og mobilitet af nyttedyr samt forebyggelse af smittetrykket.

 

 

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltageren kan diagnosticere de mest almindeligt forekommende skadedyr i gartnerier med henblik på hurtig udsætning af biologisk bekæmpelse, for dermed at mindske tab.

Deltageren har kendskab til skade- og nyttedyrs livscyklus, med henblik på korrekt bekæmpelse.

Deltageren kan genkende og udsætte de mest almindeligt forekommende nyttedyr.

Deltageren kan genkende de mest almindelige skade- og nyttesvampe.

Deltageren kan behandle og håndtere de bekæmpende organismer korrekt med hensyn til bestilling, levering, pasning og udsætning på en hensigtsmæssig og optimal måde.

Deltageren kender til fordele og ulemper ved anvendelse af biologisk bekæmpelse.

 

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for erhvervsgartneri.

Særlige adgangskrav til kurset

Ingen.

Kursusnummer

48769

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere

Praktisk information