Indendørs beplantning, e-læring (49439)

Varighed
11 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

Kurset tager udgangspunkt i de arbejdsopgaver og situationer, du vil komme ud for i et arbejde med indendørs beplantning. Hovedmålet er at sikre en optimal plantepleje og kundekontakt. Kurset er sammensat af syv fag, så du lærer om kundebetjening, plantekendskab, plantesammensætning, plantesundhed, pleje og pasning, transport og løft samt vækstfaktorer. Kurset varer i alt 11 dage, hvoraf fem dage er selvstudie ved e-læring.

 

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltageren kan bl.a. udføre kundebetjening og anvise, hvilke planter der kan benyttes ved varierende indendørsbeplantning. Deltagerne kan udarbejde forslag til farvesammensætning, formgivning og sammensætning af indendørsbeplantning, så beplantningen passer ind i et givent miljø. Endvidere kan deltagerne vælge plantekummer og vandingssystemer, som tilpasses stedet og planternes vækstbehov. Deltagerne kan forebyggelse og bekæmpe skadegørere på indendørsbeplantning, ud fra kendskab til de mest almindelige skadegørere, samt udføre daglig og periodevis pleje og pasning af varierende indendørsbeplantning, fx potning, beskæring, opbinding, vanding og gødskning.

Målgruppe

Personer, der er beskæftiget med indendørs beplantning i planteservicevirksomheder, anlægsgartnervirksomheder, blomsterbutikker og plantecentre.

Særlige adgangskrav til kurset

Ingen.

Kursusnummer

49439F

49439D

49439C

49439A

49439E

49439B

49439G

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere

Undervisning på skolen

Følgende datoer er der undervisning på skolen:

1. - 3. november 2022

13. - 15. december 2022

De resterende dage foregår via e-læring.