Indendørs beplantning, e-læring (49439)

Varighed
11 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

Kurset tager udgangspunkt i de arbejdsopgaver og situationer, du vil komme ud for i et arbejde med indendørs beplantning. Hovedmålet er at sikre en optimal plantepleje og kundekontakt. På kurset lærer du om kundebetjening, plantekendskab, plantesammensætning, plantesundhed, pleje og pasning, transport og løft samt vækstfaktorer. Kurset varer i alt 11 dage, hvoraf fem dage er selvstudie ved e-læring.

 

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltageren kan bl.a. udføre kundebetjening og anvise, hvilke planter der kan benyttes ved varierende indendørsbeplantning. Deltagerne kan udarbejde forslag til farvesammensætning, formgivning og sammensætning af indendørsbeplantning, så beplantningen passer ind i et givent miljø. Endvidere kan deltagerne vælge plantekummer og vandingssystemer, som tilpasses stedet og planternes vækstbehov. Deltagerne kan forebyggelse og bekæmpe skadegørere på indendørsbeplantning, ud fra kendskab til de mest almindelige skadegørere, samt udføre daglig og periodevis pleje og pasning af varierende indendørsbeplantning, fx potning, beskæring, opbinding, vanding og gødskning.

Målgruppe

Personer, der er beskæftiget med indendørs beplantning i planteservicevirksomheder, anlægsgartnervirksomheder, blomsterbutikker og plantecentre.

Særlige adgangskrav til kurset

Ingen.

Kursusnummer

49439

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere

Undervisning på skolen

Følgende datoer er der undervisning på skolen:

Hold start september 2023:

31/10 - 2/11

5/12 - 7/12

Hold start januar 2024:

5. - 7. marts 2024

16. - 18. april 2024

De resterende dage foregår via e-læring.