🌳 Nyt grønt skolehjem indviet af borgmester – nu kan elever og kursister flytte ind 🌳 LÆS MERE

Produktinformation og vejledning i detailhandlen (40004)

Varighed
5 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

Salgs- og servicemedarbejdere der arbejder i detailvirksomheder. Medarbejdere der skal styrke deres viden om et vareområde, og som skal sikres en korrekt produktviden til den individuelle vejledning til kunden.

 

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Kurset består af to fag:

40004 - Produktinformation og vejledning i detailhandlen

Deltageren kan i det daglige arbejde med at sælge og udøve kundeservice, give kunden god og bred information om et produkts egenskaber. Deltageren har kendskab til en udvalgt vares egenskaber, fordele og det individuelle udbytte for en given kunde. Deltageren kan vejlede kunden om eventuelt øget udbytte ved køb af supplerende produkter, samt om hensigtsmæssig brug og vedligeholdelse af produkter. Deltageren kan desuden forstå vigtigheden af korrekt behandling af reklamationer efter gældende love og regler samt virksomhedens egne supplerende forskrifter og kan fremskaffe informationer omkring produkter, leverandører og producenter via Internettet.

45563 - Håndtering af data i virksomhedens it systemer.

Deltageren kan i forbindelse med anvendelse af virksomhedens it-system anvende gængse metoder til håndtering, indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow. Deltageren kan håndtere data efter gældende regler og lovgivning og kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvensen af at anvende ikke gyldige data.

Målgruppe

Salgs- og servicemedarbejdere der arbejder i detailvirksomheder. Medarbejdere der skal styrke deres viden om et vareområde, og som skal sikres en korrekt produktviden til den individuelle vejledning til kunden.

Særlige adgangskrav til kurset

Ingen.

Kursusnummer

40004 og 45563

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere

Praktisk information