Klimagartner (45659+49881)

Varighed
8 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

I uddannelsen arbejder vi med at beregne vandafledning på et givet areal og dimensionere sivedræn og faskiner, som kan klare afvanding af arealet. Vi udfører nedsivningstest og volumentest og opbygger permeable belægninger med bundopbygning.

I uddannelsen arbejder vi med at dimensionere og etablere regnbede ud fra kendskab til opbygning og gældende regler. Vi får kendskab til planter, der kan trives i regnbede, og arbejder med vedligeholdelse af eksisterende regnbede.

Fra 1. januar 2020 skal der afsluttes med prøve/test for at bestå og få kursus bevis. Yderligere information omkring prøve/testforhold vil blive givet på kursets første dag.

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltageren kan beregne vandafledning på et givet areal og dimensionerer sivedræn og faskiner, som kan klare afvanding af det angivne areal, deltageren kan i denne forbindelse udføre nedsivningstest og volumentest. Deltageren kan endvidere udføre opbygning af permeable belægninger med bundopbygning.

Deltagerne kan dimensionere og etablere regnbede ud fra kendskab til opbygning og gældende regler af disse, herunder evt. overløb fra disse, samt har kendskab til planter, der kan trives under disse forhold. Deltagerne kan udføre vedligeholdelse af eksisterende regnbede.

Målgruppe

Faglærte eller ufaglærte anlægsgartnere, der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Særlige adgangskrav til kurset

Ingen.

Kursusnummer

46659+49881

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere