Grundlæggende lederuddannelse for anlægsgartnere

Varighed
24 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker en fleksibel og praksisnær lederuddannelse, som giver dig en solid start som leder. Det gælder både, hvis du arbejder i det offentlige og i det private erhvervsliv.

Du får de værktøjer, som er nødvendige for at du kan forstå den daglige ledelse af anlægsopgaver og håndtering af personale. Målet er at opbygge dine faglige og personlige kompetencer inden for ledelse. Derfor er uddannelsen en god investering for såvel din arbejdsplads og dig selv.

Kursets opbygning

Uddannelsen er et kursusforløb på 24 dage fordelt over 3 måneder af 3-4 dages varighed. Selve undervisningen foregår hos JU Århus, og du vil møde undervisere fra både JU og Aarhus Business College.

Modul 1        
Ledelse og det personlige lederskab (49728, udlånt fra Aarhus Business College)
Mandag d. 13/11 –onsdag d. 15/11 2023

Mødeledelse (49730, udlånt fra Aarhus Business College)
Torsdag d. 16/11 2023

Modul 2        
Kommunikation som ledelsesværktøj (49729, udlånt fra Aarhus Business College)
Mandag d. 27/11 – tirsdag d. 28/11 2023

Konflikthåndtering (49732, udlånt fra Aarhus Business College)
Onsdag d. 29/11 – torsdag  d. 30/11 2023

Modul 3
Kvalitetssikring af plejeopgaver i grønne anlæg
Mandag d. 11/12 – fredag d. 15/12 2023

Modul 4

Samarbejde i teams (49376, udlånt fra Aarhus Business College)
Mandag d. 8/1 – tirsdag d. 9/1 2024

Situationsbestemt ledelse (49733, udlånt fra Aarhus Business College)
Onsdag d. 10/1 – torsdag d. 11/1 2024

Modul 5
Beregning af strakstilbud
Mandag d. 22/1 – onsdag d. 24/1 2024

Tilstands- og udførelseskrav, grønne områder mm.
Torsdag d. 25/1 2024

Modul 6
Forandringsledelse (49734, udlånt fra Aarhus Business College)
Tirsdag d. 6/2 – torsdag d. 8/2 2024

 

 

Aktiv læring

Læringsformerne er generelt meget aktivitets- og erfaringsbaserede, så din viden og erfaring bliver bragt i spil. På den måde får du mulighed for at forholde dig aktivt og personligt til tingene. Du kan også opleve, at der vil indgå ”real life” cases i undervisningen for at gøre det praksisnært.

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Efter uddannelsen ved du:

 • Hvad god ledelse er og indebærer
 • Hvordan du bliver en god leder, der understøtter og udvikler dine medarbejdere
 • Hvordan du understøtter dit team, så I opnår motivation og trivsel
 • Hvad bæredygtighed og fjernledelse betyder for dine ledelsesopgaver
 • Hvilken ledelsesstil og -metode, der er hensigtsmæssig at anvende i forskellige situationer
 • Hvordan du planlægger din tid bedst og mest effektivt
 • Hvad kvalitetssikring er og hvordan du håndterer det
 • Hvordan du kommunikerer klart og tydeligt og håndterer konflikter konstruktivt
 • Hvordan du beregner et tilbud
 • Hvad et godt tilbud er
 • Hvordan dit TEAM fungerer optimalt
 • Hvordan en GRØN leder tænker

Kennie Tost Dam var deltager på det allerførste hold, som JU Århus har udklækket på lederuddannnelsen. Her fortæller han lidt om, hvad han synes, han har fået ud af at deltage:

“Vi har været omkring mange nye ord i forhold til ledelsesbegrebet, som man lige skal have slået den rigtige krølle på. Men når man dykker mere ned i det, så kan jeg faktisk relatere meget af det til noget af det, som jeg i dagligdagen går og gør. Så jeg har helt klart fået nogle brugbare redskaber, som har gjort mig mere bevidst om at trække opgaver og situationer i en bestemt retning. Det har overordnet været en positiv oplevelse at gå på uddannelsen, og det er fedt, at der er et særligt grønt fokus. Det har været et godt hold, hvor vi har mange forskellige baggrunde, og vi har virkelig kunnet sparre med hinanden på kryds og tværs. Vi er også enige om, at vi gerne vil holde kontakten ved lige og fortsat holde os opdaterede ved at komme tilbage på opfølgende kurser 1-2 gange om året.”

Målgruppe / Adgangskrav

Du skal være udlært anlægsgartner eller have tilsvarende uddannelse. Del 2 af uddannelsen kan kun gennemføres, hvis du har taget del 1.

Kursusnummer

751398

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.
Hvis du ønsker indkvartering, så beder vi dig om at oplyse det ved tilmelding.

læs mere

Se folder om uddannelsen, som du kan hente ned og printe ud: