Vores talentfulde anlægsgartnerelever, Magnus og Nikolaj, har vundet DM i Skills🥇 LÆS MERE

Træpleje og livsbetingelser, trin 4 (45334)

Varighed
5 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

Du lærer at vurdere de faktorer, som er medvirkende til at skabe gode livsbetingelser og hvilke trusler, der kan være mod træernes vækstforhold og trivelighed i bymiljøer. Du lærer også om udtynding i bevoksninger med henblik på at forlænge levetiden. Kurset er det fjerde i rækken af træplejekurser.

 

 

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltageren kan arbejde med bedømmelse og vurdering af faktorer, som er medvirkende til at skabe gode livsbetingelser for træer i deres naturlige omgivelser og hvilke trusler, der kan være mod træernes vækstforhold og trivelighed i bymiljøer. På denne baggrund kan deltageren opstille og beskrive de specielle forskelle imellem nåle - og løvtræers krav til optimalt vækstmiljø. Deltageren kan ud fra en økologisk og biologisk synsvinkel foretage udtynding i en bevoksning med henblik på forlængelse af bevoksningens levetid og størst mulig biologisk diversitet i bevoksningen. Deltageren kan arbejde med bedømmelse og vurdering af, hvilke faktorer der med fordel kan indgå i en overordnet styring af træpleje.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer inden for anlægsgartner-, planteskolegartner- og skovbrugsområdet.

Særlige adgangskrav til kurset

Træpleje og vækstudvikling, trin 3.

Kursusnummer

45334

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere