Træpleje og vækstudvikling, trin 3 (45333)

Varighed
5 dage
Type
AMU-kursus

Om kurset

På kurset lærer du at bedømme bytræers vækstforhold og foreslå løsninger på dårlige vækstmiljøer. Du lærer at planlægge forbedringer og anvise foranstaltninger, der forbedrer røddernes vækstmuligheder i jorden, og at udarbejde rapporter med helhedsvurderinger af træers nuværende situation og fremtidige udviklingsmuligheder. Kurset er det tredje i rækken af træplejekurser.

Fra 1. januar 2020 skal der afsluttes med prøve/test for at bestå og få kursus bevis. Yderligere information omkring prøve/testforhold vil blive givet på kursets første dag.

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Deltageren kan arbejde med bedømmelse og vurdering af bytræers vækstforhold og deres nærmeste omgivelser, og på denne baggrund opstille og beskrive forslag til løsninger af dårlige vækstmiljøer. Deltageren kan planlægge forbedringer og anvise foranstaltninger, der forbedrer røddernes vækstmuligheder i jorden under hensyntagen til det daglige slid. Deltageren kan udarbejde rapporter, der indeholder helhedsvurderinger af træers nuværende situation og de fremtidige udviklingsmuligheder.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer inden for anlægsgartner-, planteskolegartner- og skovbrugsområdet.

Særlige adgangskrav til kurset

Træpleje og sundhedsforhold, trin 2.

Kursusnummer

45333

Kost og logi

For beskæftigede, selvstændige eller ledige med ret til seks ugers selvvalgt kursus med mere end 120 km. samlet, daglig skolevej, vil der normalt være mulighed for indkvartering på skolen.

læs mere