Vores talentfulde anlægsgartnerelever, Magnus og Nikolaj, har vundet DM i Skills🥇 LÆS MERE

Få to uddannelser i én med en grøn EUX

Den grønne branche tørster efter dygtige faglærte. Hvis vi skal sikre os en høj standard og uddannet arbejdskraft i fremtiden, så har vi i høj grad brug for at tiltrække flere unge til faget. EUX-uddannelsen kan netop være én af løsningerne. Med en Grøn EUX bliver eleven faglært og student på én gang – og uddannelsen kan være med til at tiltrække en yngre og samtidig ambitiøs målgruppe. Vi udbyder nu en fuld EUX på gartner- og anlægsgartner-uddannelserne med start fra sommeren 2024.

 

Erhvervet er en vigtig brik i rekrutteringsprocessen

JU Århus vil gerne engagere erhvervet i rekrutteringsprocessen og har en stor opfordring til, at de selv opsøger potentielle EUX-lærlinge via deres eget netværk. Hvis  en virksomhed i branchen allerede har en potentiel elev, så hjælper studievejledningen hos JU Århus med det praktiske ift. uddannelsesplaner etc. Studievejledningen står selvfølgelig også klar til at besvare spørgsmål fra interesserede unge og deres forældre.
Se kontaktlysninger nederst på siden.

 

Grøn EUX henvender sig til en yngre målgruppe

I dag er gennemsnitsalderen på elever, der søger ind på gartner- og anlægsgartner-uddannelserne relativt høj, og de kommer med meget forskelligartede baggrunde. Det nye tilbud om en Grøn EUX er målrettet elever, der kommer direkte fra folkeskolen – og kan derfor potentielt åbne op for en målgruppe, som ellers slet ikke har uddannelsen inde på radaren. Mange vælger først at gå gymnasievejen og så søge ind på anlægsgartner- og gartneruddannelsen senere i livet. Men de ville jo kunne spare mange år på skolebænken, hvis de tog den ca. 4 årige EUX i stedet. Fra virksomhedernes synsvinkel får de nogle topmotiverede lærlinge, som de måske også i højere grad har mulighed for at forme sammenlignet med de noget ældre lærlinge.

 

Smutter de efter endt uddannelse?

En EUX er ligesom en STX adgangsgivende til en lang række videregående uddannelser. Erfaringen viser, at langt de fleste EUX-lærlinge i andre fag fortsætter med at arbejde, når uddannelsesbevis og studenterhue er i hus. Dem, der læser videre, har en arbejdserfaring med, der er guld værd. Det kommer branchen og dermed den enkelte virksomhed til gode, hvis der er flere ambitiøse og dygtige folk, der uddannes i den og evt. vender tilbage til den med endnu mere værdifuld viden.

 

Elever kan bo på skolehjemmet i Beder under skoleophold

Virksomheder i den grønne branche har mulighed for at ansætte EUX-lærlinge og sende dem på skoleophold i Beder, hvor de kan bo på skolehjem.

 

Om EUX

En EUX-uddannelse kombinerer en erhvervsuddannelse (EUD) med en erhvervsfaglig studentereksamen. Uddannelsen er bygget op på samme måde som de almindelige erhvervsuddannelser. Forskellen er de gymnasiale fag, og at skoleperioder og oplæringsperioder er anderledes fordelt hen over uddannelsestiden. Ligesom på EUD-uddannelsen, så veksler uddannelsen mellem oplæringsperioder og ophold på skolen. Selve opbygningen er dog lidt anderledes:

EUX-anlægsgartner:
  • Grundforløb på ca. 40 uger
  • To oplæringsperioder á 13, 6 og 2 måneders varighed
  • Fire skoleophold på hovedforløbet, hvoraf de tre første er på 21 uger – og de de første to skoleperioder er placeret i forlængelse af hinanden. Den fjerde og sidste skoleperiode er på 9 uger.

Specialer: Anlægsteknik og plejeteknik

Adgangskrav: 9./10. klasse og mindst 02 i dansk og matematik

Se video

EUX-gartner:
  • Grundforløb på ca. 40 uger
  • To oplæringsperioder á 13 og 6 måneders varighed
  • Tre skoleophold på hovedforløbet hver på 21 uger, hvor de første to skoleperioder er placeret i forlængelse af hinanden.
     

Specialer: Væksthus, Planteskole og Havecenter

Adgangskrav: 9./10. klasse og mindst 02 i dansk og matematik

Se video

Kontakt studievejledningen, hvis du vil vide mere om Grøn EUX

Torben-Ribergaard.jpg
Torben Ribergaard
Studievejleder og faglærer
Vejleder i uddannelserne Anlægsgartner, Gartner og Skov- og naturtekniker
Mette.jpg
Mette Christensen
Studievejleder og faglærer
Vejleder i uddannelserne Gartner, Anlægsgartner og Skov- og naturtekniker