Vores talentfulde anlægsgartnerelever, Magnus og Nikolaj, har vundet DM i Skills🥇 LÆS MERE
  • Nyheder >
  • JU Århus indgår i partnerskab om Landbrugets Lederuddannelser

JU Århus indgår i partnerskab om Landbrugets Lederuddannelser

10-06-2021

I et nyt partnerskab sammen med ni andre landbrugsskoler tilbyder JU Århus nu muligheden for at tage Landbrugets Lederuddannelser, Produktionsleder og Agrarøkonom, som deltidsuddannelse.


Hidtil har Landbrugets Lederuddannelser alene kunne tages som heltidsuddannelserne Produktionsleder (PL) og Agrarøkonom (AØ). Fra september 2021 kan både PL og AØ tages som deltidsuddannelser takket være et 5-årigt forsøg, som er godkendt af Undervisningsministeriet. Det kan være attraktivt for mange faglærte landmænd med en fleksibel lederuddannelse, der kan gennemføres sideløbende med arbejde og familie.

 

Godt uddannelsesmix

Uddannelsen til Produktionsleder vil kunne færdiggøres på 1 år (40 uger på deltid), mens uddannelsen Agrarøkonom tager 2 år (varighed 80 uger). Undervisningen vil være en blanding af onlineundervisning, fremmødeundervisning (ca. hver 14. dag), gruppearbejde og selvstudie. Dele af undervisningen kan foregå som case-arbejde i samarbejde med den studerendes arbejdsplads eller læringspartnere.


Fleksibel tilrettelæggelse

”Vi tilrettelægger uddannelsen på baggrund af de studerendes baggrund så faget produktionsstyring fx kan lægge mere eller mindre vægt på kvægdrift alt efter hvilke bedrifter de studerende kommer fra. Dermed spares tid i dagligdagen, fordi dele af undervisningen kan knyttes direkte til den daglige praksis.”

Det fortæller uddannelsesleder Jens Huusmann fra JU Århus. Brian Christensen fra Agroskolen supplerer:

”Det er et studie med op mod 20 timer pr. uge, men med forskellig belastning over året og med mulighed for fx at tage en lydbog med i traktoren, så man studerer og arbejder samtidig. Det vil også være muligt, at den afsluttende projektopgave har fokus på egen landbrugsvirksomhed”,

Fælles model

De ti skoler er fælles om planlægningen og har udarbejdet en fælles afviklingsmodel samt årskalender med undervisningsfagene, som allerede ligger på den nye hjemmeside www.landbrugetslederuddannelser.dk 

Sammen har skolerne skabt et unikt samarbejde og en unik læringsplatform for det 5-årige forsøg, som er finansieret af skolerne med opbakning fra Undervisningsministeriet og Landbrug & Fødevarer. Ud over et formandskab (bestående af formand Lars Møgelbjerg Andersen, som er forstander på Asmindkloster Landbrugsskole og næstformand Henrik Jensen, som er forstander på Landbrugsskolen Sjælland under Roskilde Tekniske Skole) er der etableret en styregruppe med repræsentanter for skolerne, en arbejdsgruppe og et netværk blandt vejledere og de daglige undervisere på uddannelserne.


Målgruppen er voksne

Den nye mulighed er målrettet den faglærte landmand, som er fyldt 25 år og har relevant erhvervserfaring. Deltidsuddannelsen er dermed rettet mod den faglærte landmand, som ikke fik taget lederuddannelsen i forbindelse med sin landbrugsskoletid eller som efter endt uddannelse har fundet ud af, at der vil være store fordele i også at have en lederuddannelse.


Web og viden

De ti skoler har sammen udviklet hjemmesiden www.landbrugetslederuddannelser.dk med information om uddannelserne, skolekalender, kontaktinfo på skolerne, mulighed for tilmelding med videre. Desuden er der oprettet facebookgruppen Landbrugets Lederuddannelser, lavet faktaark og udvekslet viden blandt andet fra de vellykkede forsøg med deltidsuddannelse, som har været gennemført af Asmindkloster og Agroskolen.


Tjek også Facebook-siden for mere information.

Partnerskabet består af de 10 landbrugsskoler

Agroskolen Hammerum – www.agroskolen.dk
Asmildkloster Landbrugsskole – www.asmildkloster.dk
Bygholm Landbrugsskole – www.bygholm.dk
Dalum Landbrugsskole – www.dalumls.dk
Grindsted Landbrugsskole – www.grindstedlandbrugsskole.dk
Gråsten Landbrugsskole – www.gl.dk
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus – www.ju.dk
Kjærgaard Landbrugsskole – www.kjls.dk
Landbrugsskolen Sjælland – www.lssj.dk
Nordjyllands Landbrugsskole – www.njylls.dk

Kontaktperson

Jens Christian Huusmann.jpg
Jens Christian Huusmann
Uddannelsesleder
Lederuddannelsen