I uge 28-29-30 har skolen træffetid fra kl. 9.00-12.00 på tlf. +45 87 47 57 00

Hestefaciliteter

Skolen ejer 4 heste i forskellig størrelse, alder og træning. Som elev på hestemanagerlinien varetager du den daglige pasning af hestene, der er opstaldet i fællesbokse og går på døgnfold i sommerhalvåret og mest muligt på fold resten af året. Derudover vil du også have praktikdage, som foregår på det nationale hestesportscenter Vilhelmsborg, hvor du vil indgå i de daglige rutiner i stalden sammen med stedets personale.