Hestefaciliteter

Skolen ejer fire heste i forskellig størrelse, alder og træningsniveau. Som elev på hestemanagerlinjen varetager du den daglige pasning af hestene, der er opstaldet i fællesbokse og går på døgnfold i året rundt. Derudover vil du også have oplæringsdage, som foregår i nærheden af skolen på Det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg, hvor du vil indgå i de daglige rutiner i stalden sammen med stedets personale.