Stald og mark

På skolens eget landbrug, Bredballegård, har vi husdyrproduktion og planteproduktion i lille skala. Vi har 55 hektar jord, hvor vi dyrker forskellige afgrøder som byg, hvede, majs og kløver. Vi har en besætning på omkring 30 malkekøer af racen Jersey, der leverer mælk til Arla og er på græs om sommeren. Og vi har smågriseproduktion med omkring 25 grise i stalden ad gangen. Grisene bliver leveret til slagteriet Danish Crown. På gården har vi også en hestestald, fire heste og en ridebane. 

Fodring af dyrene og arbejdet i marken er en del af den praktiske undervisning på Bredballegård. Nogle gange kommer der også nye kalve og grise til verden, eller der skal laves reparationer på noget af staldinventaret. Derudover skal alle gårdens øvrige smådyr også passes; fx får, geder og høns.